Zabiegi podologiczne

Usuwanie nadmiernych zrogowaceń skóry -modzeli, nagniotków
Usuwanie odcisków
Opatrunek z preparatem
Klinowe podcięcie wrastającego paznokcia z opatrunkiem
Tamponada duży paznokieć
Tamponada mały paznokieć
Tamponada + preparat
Rekonstrukcja płytki paznokciowej
Paznokieć dystroficzny – opracowanie i oczyszczenie w celu nadania prawidłowego kształtu
Obcinanie paznokci
Obcięcie i oszlifowanie paznokci z grubości
Obcięcie i oszlifowanie z malowaniem
Frezowanie podeszwy stóp