Wracamy do pracy!

INFORMACJA DLA KLIENTEK

Szanowni Klienci,

W związku ze zniesieniem zakazu pracy dla salonów, niezmiernie cieszymy się z faktu, że już wkrótce będziemy mogły się z Wami spotkać!

W trosce o Wasze bezpieczeństwo wprowadzamy nowe zasady pracy i dodatkowe, wzmocnione procedury bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi zaleceniami.
Dla Was, naszych klientów, najważniejsze są zmiany w sposobie umawiania się na zabiegi. Prosimy, aby zapoznać się z nimi przed planowaną wizytą w salonie.

Niniejsze zasady będą obowiązywać do odwołania.

ZASADY UMAWIANIA WIZYT

 1. Na zabiegi można się umawiać wyłącznie telefonicznie. Dla osób z zewnątrz salon będzie zamknięty. Będą do niego wpuszczane wyłącznie umówione wcześniej osoby.
 2. W trakcie telefonicznego umawiania wizyty, z każdym Klientem zostanie przeprowadzona specjalna ankieta, na podstawie której zdecydujemy, czy wizyta jest możliwa w oczekiwanym przez Was terminie, czy umówimy się na kolejną rozmowę w ustalonym wspólnie, innym terminie. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których na zabieg przyjdzie np. osoba mająca objawy choroby lub osoba, która miała kontakt z zakażonym. Każdy klient musi obowiązkowo wypełnić ankietę dotyczącą zdrowia, która wyślemy w wiadomości prywatnej lub będzie do pobrania w poście.
 3. Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie na zabiegi, będziemy przymykać oko na 10 min spóźnienia ale nie więcej. Dzięki temu ograniczymy zbędne kontakty między Klientami i będziemy mieć wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur dezynfekcji.
 4. Przed wizytą każdemu klientowi zostanie zmierzona temperatura. Zależnie od rodzaju zabiegu, będzie trzeba stosować również rękawiczki i maseczki ochronne. Oczywiście Klientom, którzy nie będą dysponowali tymi zabezpieczeniami, salon je zapewni. Obowiązkowa będzie również dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z salonu.

Zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie zabezpieczenia wiążą się z pewnymi niedogodnościami, ale mocno zależy nam na tym, żeby klientki w naszym salonie czuły się i były bezpieczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA WIZYTY!

Zespół Gabinetu Jovita

Ankieta do pobrania ☺️
Ankietę można pobrać lub skopiować treść poniżej. Prosimy o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionej ankiety do gabinetu przychodząc na wizytę.

ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAŻENIA SARS-COV-2

1. Imię i nazwisko Klientki, rok urodzenia:

……………….……………………………………..…………………………………………………………..……………….……………………………………..…………………………………….

2. Adres zamieszkania Klientki:


……………….……………………………………..…………………………………………………………..……………….……………………………………..…………………………………….

3. Numer kontaktowy do Klientki:

……………….……………………………………..…………………………………………………………..……………….……………………………………..…………………………………….

4. Ocena ryzyka zakażenia SARS-COV-2

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywała Pani za granicą Polski? TAK / NIE
Czy miała Pani osobisty kontakt z kimś, kto w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK / NIE
Czy jest Pani objęta nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną*? TAK / NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miała Pani osobisty kontakt z osobą objętą nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną*? TAK / NIE
Czy obecnie występują u Pani objawy infekcji lub objawy takie występowały u Pani w ciągu ostatnich 2 tygodni? OBJAWY: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe: np. utrata węchu, wysypka TAK / NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miała Pani osobisty kontakt z kimś, u kogo występują/występowały objawy infekcji? OBJAWY: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe: np. utrata węchu, wysypka TAK / NIE

* Wyjaśnienie:

 • kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie koronawirusem (art. 2 pkt 12 ustawy o zap. zakaż.),
 • nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie koronawirusem bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się (z zaleceniem jego ograniczenia do minimum) (art. 2 pkt 4 ustawy o zap. zakaż.),
 • podejrzany o zakażenie – osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia (art. 2 pkt 21 ustawy o zap. zakaż.).

OŚWIADCZENIE KLIENTKI

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne skutki podania przeze mnie nieprawdziwych informacji, że:

 • udzieliłam wszelkich informacji dotyczących mojego pobytu w krajach, gdzie występuje transmisja koronawirusa oraz kontaktu z osobami podejrzanymi o możliwość zakażenia się lub zakażonymi w ciągu ostatnich 2 tygodni, a także dotyczących ewentualnych objawów chorobowych i oświadczam, że informacje te są zgodne z prawdą.

Ponadto oświadczam, że:

 • zostałam poinformowana, że pomimo zastosowania środków ochronnych w trakcie zabiegu istnieje zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • rozumiem, że na chwilę obecną nie są znane wszelkie skutki i ryzyka związane z tym zagrożeniem,
 • zostałam poinformowana, że powikłaniem COVID-19 może być nawet śmierć,
 • po uzyskaniu powyższych informacji zgadzam się na zabieg pomimo podwyższonego ryzyka wywołanego zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

……………………………………………………………………….

(data, czytelny podpis Klientki)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *