Wracamy do pracy!

INFORMACJA DLA KLIENTEK

Szanowni Klienci,

W związku ze zniesieniem zakazu pracy dla salonów, niezmiernie cieszymy się z faktu, że już wkrótce będziemy mogły się z Wami spotkać!

W trosce o Wasze bezpieczeństwo wprowadzamy nowe zasady pracy i dodatkowe, wzmocnione procedury bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi zaleceniami.
Dla Was, naszych klientów, najważniejsze są zmiany w sposobie umawiania się na zabiegi. Prosimy, aby zapoznać się z nimi przed planowaną wizytą w salonie.

Niniejsze zasady będą obowiązywać do odwołania.

ZASADY UMAWIANIA WIZYT

 1. Na zabiegi można się umawiać wyłącznie telefonicznie. Dla osób z zewnątrz salon będzie zamknięty. Będą do niego wpuszczane wyłącznie umówione wcześniej osoby.
 2. W trakcie telefonicznego umawiania wizyty, z każdym Klientem zostanie przeprowadzona specjalna ankieta, na podstawie której zdecydujemy, czy wizyta jest możliwa w oczekiwanym przez Was terminie, czy umówimy się na kolejną rozmowę w ustalonym wspólnie, innym terminie. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których na zabieg przyjdzie np. osoba mająca objawy choroby lub osoba, która miała kontakt z zakażonym. Każdy klient musi obowiązkowo wypełnić ankietę dotyczącą zdrowia, która wyślemy w wiadomości prywatnej lub będzie do pobrania w poście.
 3. Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie na zabiegi, będziemy przymykać oko na 10 min spóźnienia ale nie więcej. Dzięki temu ograniczymy zbędne kontakty między Klientami i będziemy mieć wystarczającą ilość czasu na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur dezynfekcji.
 4. Przed wizytą każdemu klientowi zostanie zmierzona temperatura. Zależnie od rodzaju zabiegu, będzie trzeba stosować również rękawiczki i maseczki ochronne. Oczywiście Klientom, którzy nie będą dysponowali tymi zabezpieczeniami, salon je zapewni. Obowiązkowa będzie również dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z salonu.

Zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie zabezpieczenia wiążą się z pewnymi niedogodnościami, ale mocno zależy nam na tym, żeby klientki w naszym salonie czuły się i były bezpieczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA WIZYTY!

Zespół Gabinetu Jovita

Ankieta do pobrania ☺️
Ankietę można pobrać lub skopiować treść poniżej. Prosimy o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionej ankiety do gabinetu przychodząc na wizytę.

ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAŻENIA SARS-COV-2

1. Imię i nazwisko Klientki, rok urodzenia:

……………….……………………………………..…………………………………………………………..……………….……………………………………..…………………………………….

2. Adres zamieszkania Klientki:


……………….……………………………………..…………………………………………………………..……………….……………………………………..…………………………………….

3. Numer kontaktowy do Klientki:

……………….……………………………………..…………………………………………………………..……………….……………………………………..…………………………………….

4. Ocena ryzyka zakażenia SARS-COV-2

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywała Pani za granicą Polski? TAK / NIE
Czy miała Pani osobisty kontakt z kimś, kto w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK / NIE
Czy jest Pani objęta nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną*? TAK / NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miała Pani osobisty kontakt z osobą objętą nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną*? TAK / NIE
Czy obecnie występują u Pani objawy infekcji lub objawy takie występowały u Pani w ciągu ostatnich 2 tygodni? OBJAWY: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe: np. utrata węchu, wysypka TAK / NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miała Pani osobisty kontakt z kimś, u kogo występują/występowały objawy infekcji? OBJAWY: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe: np. utrata węchu, wysypka TAK / NIE

* Wyjaśnienie:

 • kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie koronawirusem (art. 2 pkt 12 ustawy o zap. zakaż.),
 • nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie koronawirusem bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się (z zaleceniem jego ograniczenia do minimum) (art. 2 pkt 4 ustawy o zap. zakaż.),
 • podejrzany o zakażenie – osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia (art. 2 pkt 21 ustawy o zap. zakaż.).

OŚWIADCZENIE KLIENTKI

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne skutki podania przeze mnie nieprawdziwych informacji, że:

 • udzieliłam wszelkich informacji dotyczących mojego pobytu w krajach, gdzie występuje transmisja koronawirusa oraz kontaktu z osobami podejrzanymi o możliwość zakażenia się lub zakażonymi w ciągu ostatnich 2 tygodni, a także dotyczących ewentualnych objawów chorobowych i oświadczam, że informacje te są zgodne z prawdą.

Ponadto oświadczam, że:

 • zostałam poinformowana, że pomimo zastosowania środków ochronnych w trakcie zabiegu istnieje zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • rozumiem, że na chwilę obecną nie są znane wszelkie skutki i ryzyka związane z tym zagrożeniem,
 • zostałam poinformowana, że powikłaniem COVID-19 może być nawet śmierć,
 • po uzyskaniu powyższych informacji zgadzam się na zabieg pomimo podwyższonego ryzyka wywołanego zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

……………………………………………………………………….

(data, czytelny podpis Klientki)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *